Sumanymų būrelis P&L: -2 (≃ -23 USD)

Ugdyti vaikus išradingumo ir kryptingo veiklumo
YAML Project Produce

Šis projektas yra skirtas registruoti išradybos edukacijos veiklos rezultatams. Planuojame išradybos būrelį 2021-2022 metų tėkmėje, bendradarbiaujant su Lietuvos Mokinių Neformaliojo Švietimo Centru.


(suppress notifications) Please, log in.

(suppress notifications) (Optional) Please, log in.

Thoughts: that you need to make the product interlingual - including JP, CN, and more. languages, and to involve invention clubs from other countries, especially those who are still working virtually through Zoom, in children's activities ...

Mintys: kad reikia produktą padaryti tarpkalbinį -- įskaitant JP, CN, ir kt. kalbas, ir įtraukti kitų šalių išradybos klubus, ypač tuos, kurie virtualiai dar dirba per Zoom, į vaikų veiklą...


Mindey, 💤
(suppress notifications) Please, log in.