Unpublished

Building A State of Responsible Democracy -- knygos laidos projektas. P&L: 0 (≃ 0 USD)

YAML Project

Pasiekti pasaulinę auditoriją šios tematikos srity.

currently: Lietuva, ir parašyta, išversta į anglų kalbą ir suredaguota knyga.


(suppress notifications) (Optional) Please, log in.

<a href="https://mindey.com/media/infty/responsible-democracy.png"> <img src = "https://mindey.com/media/infty/responsible-democracy.png" alt = " Responsible Democracy "style =" width: 300px; "/> </a>

Realistically, it took me maybe 40 hours for the author, translator and editor - huh. :) The book is available for purchase [here] (http://www.lulu.com/spotlight/indriunas) :-). (e-book version coming soon)

[avalinah] how long did it take you to translate? :)

Responsible Democracy

Realiai, užtruko man gal 40 val., autoriui, vertėja ir redaktorei -- nžn. :) knygą galima nusipirkti čia :-). (e-book variantas irgi jau greitai bus)

[avalinah], kiek tau užtruko vertimas? :)

(suppress notifications) Please, log in.