Increasing cultural diversity in Lithuania

YAML Category

Lietuvoje bendrai esant palyginti mažai žmonių populiacijai, grįžusiems iš išeivijos gali pasirodyti nuobodoka. Pagalvokime, kaip padidinti šalies įvairovę.


method Supermarketų muziejus

Kitų šalių komercijos patirtys kaip eksponatai namuose

--Mindey,
+[idea]
Vote (Optional) Silently (suppress notifications) Remember (Optional)   Please, log in.
+[comment]