Elektroninė studijų birža

+3  

Sukūrus elektroninės registracijos į paskaitas ir užsiėmimus sistemą, galima būtų sudaryti sąlygas kūrybai ir inovacijoms.

YAML Idea

Šiuo metu Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų pasaulio valstybių, dalis mokslo yra nustatyta ir finansuojama valsytbės. Tačiau studijos paprastai trunka daugelį metų, ir nebūtinai atneša norimų rezultatų -- jos nelabai sukuria genijų, kurie kurtų ir vystytų naujo lygio inovacijas.

Sakoma, kad genijus yra 99% darbo ir 1% įkvėpimo, ir, kad geriausias mokytojas yra įkvėpimas (motyvacija). Tad, galime pritaikyti šią išmintį, tokiu būdu sukurti genijų.

Kaip? Paprastai, esame vienaip ar kitaip jau vaikystėje įkvėpti fantastikos, ir ateities galimybių, tad tai yra momentas, kai reikėtų taikyti atsiradusį įkvėpimą mokant naudotis pragmatiškai naudingiems įrankiams ir įgūdžiams, ir tokiu būdu sukurti teigiamas psichologines asociacijas (positive reinforcement, RL), -- sukurti pojūtį, kad mokymasis duoda rezultatus. Pavyzdžiui, vaikui susidomėjusiam automobiliais -- vietoje to, kad versti mokykloje skaičius sudėdinėt ir rašyt diktantus, -- vietoje to, duoti nupiešti ant popieriaus, ko norėtume, vėliau nubraižyti kompiuteriu, vėliau, atspausdinti 3D, vėliau -- apsilankyti gamyklose, kur gamina realaus dydžio tokius daiktus... ir pasidalinti tikrais brėžiniais (kurie paprastai būna "intelektualinė nuosavybė," tačiau yra esminė mokymo dalis, kuri gali būti padaryta prieinama pasirašant tam tikras paslapčių neatskleidimo sutartis.) Vaikas skatinamas savo vizijų, natūraliai taps labai talentingas toje srityje (99% perspiration), o etikos ir kitų gerų savybių išmokys gyvenimas ir bendravimas su žmonėmis. Panašiu principu, norintys profesionaliai groti, išmoktų groti. Norintys meniškai piešti, išmoktų piešti. Pavyzdžiui, išmokus piešti "anime," šiais laikais Internete galima atrasti rinkų animacijos piešiniams labai greitai, arba išmokus programuoti, galima atrasti darbo irgi labai greitai. Tas pats galioja įvairiems gilesniems įgūdžiams, kaip kad -- gebėjimai braižyti techninius brėžinius, projektuoti, skaičiuoti riziką, kaupti duomenis, valdyti serverius, kurti prognozės modelius, ir t.t.

Kaip tai įgyvendinti? Sukurti paskaitų rinką, į kurią besidomintys žmonės galėtų užsiregistruoti ir lankyti, panašiai kaip lanko būrelius, o visas kitas paskaitas padaryti neprivalomomis -- t.y., kad duoti 100% laiko savo pomėgiui vystyti, leisti besimokantiems visiškai laisvai rinktis, kur nueiti, ką paklausyti, ir t.t. panašiai kaip leidžiame žmonėms parduotuvėse nusipirkti. Valstybės finansai reikštų, kad vaikai šioje "elektroninėje studijų biržoje" turėtų tam tikrą ribotą nemokamų (valstybės finansuotų) kreditų skaičių, kurį galėtų išnaudoti mokytis ką tik nori, o vėliau, norėdami plėsti žinias, turėtų nusipirkti. Tokioje rinkoje leisti valstybei ir verslams subsidijuoti prioritetinių sričių paskaitas ir užsiėmimus.

Tokia elektroninė studijų birža veiktų kaip papildoma jėga optimizuoti studijų sistemai šių laikų greitų pokyčių visuomenės realijoms.

Ši idėja paremta 2005 metų tinklaraščio įrašu: Liberalios studijos iš principo nekeičiant švietimo sistemos.

Mindey,


(suppress notifications) (Optional) Please, log in.

// What is it missing?

Opportunities for children to register for lectures at any of the universities :) My example in 1998 - as a school student I registered for VU lectures. User experience - it was difficult to find those lectures, it was necessary to find where to pay, make a bank transfer ...

Today, one could simply take advantage of web technologies, sign contracts with educational institutions to list their lectures, and allow anyone in the public to enroll in any lecture at any university through such a registration system.

Then, it would be possible to ask the state to pay for lectures for certain groups for whose education the state already pays - children, students, ... (for example, by buying free study vouchers)

// Ko tam trūksta?

Galimybės vaikams užsiregistruoti į bet kurio iš universitetų paskaitas :) Mano pavyzdys 1998 metais -- būdamas mokyklos moksleivis užsiregistravau į VU paskaitas. Vartotojo patirtis -- buvo sunku atrasti tas paskaitas, reikėjo ieškoti, kur sumokėti, daryti bankinį pavedimą...

Šiandien galima būtų paprasčiausiai pasinaudoti web technologijomis, pasirašyti sutartis su švietimo institucijomis, kurios leistų list'inti jų paskaitas, ir leisti bet kam iš visuomenės užsiregistruoti į bet kurio universiteto bet kokią paskaitą per tokią registracijos sistemą.

Tuomet, būtų galima prašyti valstybės sumokėti už paskaitas tam tikroms grupėms, už kurių edukaciją valstybė jau moka -- vaikus, studentus,... (pvz., nupirkdama nemokamų studijų kuponus)


What is missing to implement?

Ko trūksta, kad įgyvendinti?