Education Votes: 0 [add vote]

YAML Category

--


method Elektroninė studijų birža

Sukūrus elektroninės registracijos į paskaitas ir užsiėmimus sistemą, galima būtų sudaryti sąlygas kūrybai ir inovacijoms.

--Mindey,

+[idea]
  Please, log in.
+[comment]