Improving the functioning of democracy

YAML Interest

"Valstybė saugo savo piliečius nuo kriminalinių nusikaltėlių, besikesinančių į žmonių gyvybę, sveikatą, nuosavybę, o gyventojų apsauga nuo politinių piktadarių, jeigu jie nesusiję su kriminaliniais nusikaltimais, silpna. Dėl to kyla kai kurios mūsų gyvenimo negerovės, dėl kurių smerkiama politika, kaltinama demokratija, bet per mažai ieškoma pozityvių išeičių."

(Algimantas V. Indriūnas)
Vote (Optional) (suppress notifications) (Optional)
Please, log in.