Parent categories: Education.

Tertiary Education

YAML Category

--


method Elektroninė studijų birža

Sukūrus elektroninės registracijos į paskaitas ir užsiėmimus sistemą, galima būtų sudaryti sąlygas kūrybai ir inovacijoms.

--Mindey,
+[idea]
Vote (Optional) Silently (suppress notifications) Remember (Optional)   Please, log in.
+[comment]